Opleiding 'Akoestiek in gebouwen - de praktijk'


Enkele malen per jaar organiseert PS-Acoustics de opleiding “Akoestiek in gebouwen – de praktijk” op locaties die goed bereikbaar zijn via de autosnelweg op fileluwe trajecten.

Het doel van de opleiding is om mogelijke en onmogelijke bouwconcepten aan te halen voor een bouwproject inzake de akoestiek van het gebouw. De nadruk van de opleiding ligt sterk bij het herkennen en omzeilen van valkuilen, zowel bij ontwerp als uitvoering. Er wordt gefocust op 5 belangrijke domeinen binnen de bouwakoestiek: nagalm en ruimteakoestiek (o.a. in landschapskantoren), luchtgeluidisolatie, gevelgeluidisolatie, contactgeluidisolatie en installatielawaai.

De opleiding heeft vooral een praktische insteek: er worden geluidsfragmenten afgespeeld, akoestische metingen uitgevoerd, materiaalmonsters rondgedeeld, demonstraties gegeven en echte cases behandeld. Bovendien is er een sterke interactie met de deelnemers via vragen over hun concrete projecten. Iedere cursist ontvangt ook duidelijk leesbare hand-outs van de gegeven presentaties (2 per A4 en in kleur).

De opleiding bestaat uit 3 modules van 4,5 uur. U kunt ook voor slechts één of twee module(s) inschrijven, maar voor het volgen van modules 2 en/of 3 wordt het aanbevolen module 1 gevolgd te hebben.

Module 1: 21/3, Domein De Vesten | 25/4, Huis van de Bouw
Module 2: 28/3, Domein De Vesten | 2/5, Huis van de Bouw
Module 3: 4/3, Domein De Vesten | 9/5, Huis van de Bouw