KASK - HoGent organiseert jaarlijkse Keynotes

KASK - HoGent organiseert jaarlijkse Keynotes

intsite | KASK - HoGent organiseert jaarlijkse Keynotes
  •   17 feb 2021
  • Niels Rouvrois

© VOLT architecten

De vakgroep Architectonisch van Ontwerp van KASK - HoGent nodigt ieder jaar enkele jonge en minder jonge veelbelovende creatievelingen uit in het kader van de lezingenreeks Keynotes. Deze lezingen handelen over wat in Vlaanderen en daarbuiten beweegt op vlak van architectuur, interieur, landschap en andere aanverwante disciplines.

Dit jaar worden de sprekers uitgedaagd om hun visie om het begrip ‘esthetiek’ binnen de ontwerppraktijk te belichten. We polsen hierbij naar hun visie over esthetiek, waar dit een plaats krijgt binnen de ontwerppraktijk en hoe ze dit in hun eigen werk toepassen. Aan de hand van concrete voorbeelden verduidelijken ze hun visie, aanpak van projecten en uitdagingen die zich stellen.

Waar en wanneer?

De keynotes gaan online door via Teams op 23/02, 02/03, 09/03, 23/03 en 30/03 van 20u tot 21u. Deze lezingen zijn gratis en staan open voor alle studenten van interieurarchitectuur en landschaps- en tuinarchitectuur, maar ook voor geïnteresseerde externen!

Atelier Jack - dinsdag 23 februari 2021

Atelier JACK streeft naar een duurzame samenleving met veel respect voor de natuur. Ze geloven dat ze als ontwerpbureau een inspirerende rol kunnen spelen in het vormgeven van een leefbare maatschappij. Hun ontwerpen willen prikkelen en unieke, maar gebruiksvriendelijke ruimtes en objecten creëren. Ze zijn de meerwaarde die ontstaat uit het onderzoek van de economische, ecologische en sociale randvoorwaarden en vorm gegeven door de eigen ‘hoek af’. Ergens tussen realiteit en blijven dromen als het ware.

Dankzij de verschillende achtergronden als ingenieur architect, architect en interieurvormgever voegen ze elk hun expertise en know how toe in de brainstorm om zo tot een allesomvattend ontwerp te komen. In uitvoering gaan ze detaillistisch te werk en streven ze naar verantwoorde keuzes die stand houden op lange termijn. Dit uit zich in esthetische architectuur en vormgeving die voor de bewoner aangenaam is in gebruik, voor de omgeving inspirerend werkt en doet leven! Atelier JACK bestaat momenteel uit 3 ontwerpers die sinds 2016 samen hun creativiteit loslaten op de Stad Gent en ruime omgeving. Karen Van Tomme neemt ons als interieurvormgever mee in het verhaal van JACK.

Volg de keynote HIER.

Paul Roncken - dinsdag 02 maart 2021

Dr. ir. Paul A. Roncken is ontwerper, schrijver en wetenschapper. Hij is zelfstandig landschapsarchitect, lector aan de Wageningen Universiteit, sinds 2015 Provinciaal Bouwmeester van de provincie Utrecht en vanaf 2021 directeur van het NatuurCollege, een innovatienetwerk van onderzoek en onderwijs naar de relaties tussen natuur en mens. Hij promoveerde in 2018 op een tienjarig onderzoek naar de unieke natuuresthetiek van het sublieme met zijn boek Shades of Sublime. Historisch gezien is het idee van het sublieme vaak geassocieerd met grootse en inspirerende natuur. Dit romantisch ideaal is interessant maar moet worden uitgebreid om meer tragische moderne fenomenen een plek te geven zoals verstoring van ecosystemen, dominante verstedelijking en klimaatverandering. Het onderwerp van het sublieme staat na 300 jaar nog steeds symbool voor een onmacht wanneer men wordt geconfronteerd met ‘negatieve’ esthetische ervaringen. Het is maar zeer de vraag of ontwerp nog wel kán bemiddelen om negatieve ervaringen om te vormen tot positieve. Het is waarschijnlijk meer effectief om een geheel andere ontwerpcultuur op te bouwen. Eén die nederigheid afdwingt voor het niet-menselijke of, zoals filosoof en socioloog Bruno Latour dat oppert, via een Parlement van Dingen.

In deze lezing zal verklaard moeten worden wat de sublieme ervaring historisch en psychologisch precies is; hoe door de sublieme ervaring verschillende culturele betekenissen ontstaan; en ten slotte, of er al voorbeelden zijn voor een nieuwe en passende ontwerpcultuur als reactie op de vele tragedies van het Antropoceen.

Volg de keynote HIER.

Heren Loebas - dinsdag 09 maart 2021

Heren Loebas is de creatieve studio van Stijn D’Hondt en Peter Van de Sijpe, ontstaan uit hun gedeelde passie voor design en storytelling. Samen speels balancerend op de dunne koord tussen de hoffelijkheid van een heer en de ondeugendheid van een loebas, he Vlaamse koosnaampje voor deugniet.

Heren Loebas is een creatieve studio op missie om een speelse stempel op de wereld te drukken. Samen wekken we impactvolle designs, merken en advertenties tot leven. Door het vertellen van visuele verhalen die harten stelen en pretoogjes activeren. Ze geloven in de kracht van vakmanschap, creativiteit en co-creatie. Authenticiteit en sterke merkbeleving zijn uitgangspunten in hun werk. Ze houden ervan om te experimenteren met nieuwe, impactvolle vormen van branding en advertising.

Volg de keynote HIER.

VOLT architecten - dinsdag 23 maart 2021

20 jaar na de ‘Less Aesthetics more Ethics’ versie van de Biennale in Venetie lijkt de Esthetiek weer alomtegenwoordig. Het Trojaanse Paard dat ontwerpers welwillend berijden. Loop je er niet beter met een bocht om heen? Van estheticisme, wanneer vormelijkheid het overneemt, wil je als ontwerper niet beschuldigd worden. Merkwaardig dat die bocht steeds weer een illusie blijkt. Zowel voor de disciplines - architectuur, landschapsarchitectuur - als in de dagelijkse ontwerppraktijk is het thema niet weg te denken; de materie moet vorm krijgen, expliciet of onderhuids is de Esthetiek aanwezig.

Steven Verbeke is architect en docent ontwerp aan KUL Sint Lucas, zijn studies architectuur vulde hij aan met de banaba Landschapsontwikkeling. Hij is een van de oprichters van Volt architecten dat sinds 2000 - het jaar van ‘Less Aesthetics more Ethics’ - als ontwerpbureau op vele schalen werkt, van interieur tot landschap. De lezing wordt aanvaard als uitnodiging om vanaf het Trojaanse Paard naar het eigen werk te kijken.

Volg de keynote HIER.

Hans De Pelsmacker - dinsdag 30 maart 2021

Hans De Pelsmacker is beeldhouwer en realiseert tot halfweg de jaren negentig monumentale autonome sculpturen in staal. Gaandeweg ontstaat ruimtelijk werk waarbij de relatie tot de omgeving en het functionele het uitgangspunt wordt. Vanuit de traditie van de beeldhouwkunst ontstaan vanaf het jaar 2000 meubel- en lichtontwerpen die internationaal grote belangstelling opwekken. Doorheen de jaren begint Hans De Pelsmacker zich meer en meer te engageren voor uiteenlopende opdrachten in de publieke ruimte. Het zijn projecten die zich bevinden in de hybride zone tussen sculptuur en functioneel object, vaak binnen een architecturale context.

De laatste jaren groeide het verlangen om terug objecten te realiseren en zijn artistieke praktijk te herdefiniëren. Naar aanleiding van een opdracht voor een kunstintegratie ontdekte Hans De Pelsmacker ongekende mogelijkheden en de kleurenrijkdom van geblazen glas. Dit resulteerde in een eerste reeks eenvoudige objecten met glas die hij in Het Glazen Huis te Lommel liet blazen. Sinds 2019 werkt hij samen met diverse glasateliers in Tsjechië waar hij monumentale ontwerpen laat realiseren. Van een radicale ommekeer is geen sprake, het gaat om het geduldig zoeken,”un travail patient”, met andere woorden een gestadige evolutie met nieuwe uitdagingen en mogelijkheden.

Volg de keynote HIER.